+38(067) 246-28-89

Staff MedIT

Рекрутингове агентство у сфері Медицини та IT Рекрутинговое агентство в сфере Медицины и IT Recruitment agency in the field of Healthcare and IT

Наша команда допоможе вам знайти мотивованого співробітника, який відповідатиме цінностям компанії та швидко і комфортно адаптується в колективі За один подход находим мотивированного сотрудника, который идеально вольется в корпоративную культуру вашей компании We have the right approach to filling your vacancies with motivated candidates who fit your company’s culture.

HR

Про нас О нас About us

Ваш персональний рекрутинговий партнер у сфері Медицини та IT Ваш персональный рекрутинговый партнер в сфере Медицины и IT Your personal recruiting partner in the field of Healthcare and IT

Staff MedIT допоможе вам швидко вирішити проблему найму нових співробітників у сфері медицини та IT, а також об'єднає потрібних спеціалістів для досягнення мети вашого бізнесу. Staff MedIT – ваше новое звено в бизнесе, которое решит проблему с наймом новых сотрудников в сфере медицины и IT, и объеденит нужных специалистов для достижения цели бизнеса. Staff MedIT is the business link that you need for solving the pain points related to hiring new employees in the Healthcare and IT industries. Get the specialists you need for reaching business goals.

 • Створимо професійну команду вашої мрії Cоздадим профессиональную команду вашей мечты за один подход We will create the professional team of your dreams at a click of a button
 • Закриємо вакансії різного рівня: від лінійних менеджерів до ТОП-позицій Закроем вакансии разного уровня: от линейных менеджеров до ТОП-позиций We will fill vacancies of various levels from line managers to TOP positions
 • Сформуємо повноцінні кадрові процеси з нуля Сформируем полноценные кадровые процессы с нуля We will form complete personnel workflows from scratch
 • 13 років 13 лет 13 years Досвіду в IT та Med рекрутингу Опыта в IT и Med рекрутинге Of experience in IT and healthcare recruiting
 • 2500+ Проведених
  співбесід
  проведённых собеседований conducted
  interviews
 • 3 тижні 3 недели 3 weeks До 3 тижнів на закриття вакансії закрываем позицию за 3 недели or less to close a vacancy
 • 200+ Запустили HR-систем "під ключ" з підтримкою запущенных HR-систем “под ключ” с поддержкой turnkey HR systems launched with subsequent support

Наші напрямки Наши направления Our directions

Скільки коштує послуга підбору персоналу? Сколько стоит услуга подбора персонала? How much does it cost?

Разом формуємо бюджет пошуку нового співробітника, відштовхуючись від ваших термінів та цілей Вместе формируем бюджет поиска нового сотрудника, отталкиваясь от ваших сроков и целей We work with you to find new employees on budget, based on your deadlines and goals.

IT

Продуктові компанії, Аутсорсингові компанії, Консалтингові компанії, IT-відділи нетехнічних компаній Продуктовые компании, аутсорсинговые и консалтинговые компании, IT-отделы нетехнических компаний, аутстаф компании Product companies, Outsourcing and Outstaffing companies, Consulting companies, IT departments of non-technical companies

Медицина Медицина Healthcare

Аптеки, лабораторії, медичні центри, діагностичні центри, фармацевтичні компанії Аптеки, лаборатории, медицинские центры, диагностические центры, фармацевтические компании Pharmacies, Laboratories, Medical centers, Diagnostic centers, Pharmaceutical companies

Чому Staff MedIT? Почему Staff MedIT? Why Staff MedIT?

Ідеальний співробітник з першого разу Быстро подберем подходящего сотрудника The right employee the first time

 1. Працюємо на результат Работаем на результат We work for results and focus on the outcome
 2. Ми маємо багаторічний успішний досвід закриття різного рівня вакансій у сфері Медицини та ІТ Мы имеем многолетний успешный опыт закрытия разного уровня вакансий в сфере Здравоохранения и IT We have experience filling various vacancies in Healthcare and IT
 3. Закриваємо необхідну позицію впродовж місяця Закрываем нужную позицию до 3-х недель We close a vacancy in 3 weeks or less
 4. Фокусуємось на хард та софт скілах для найкращого результату Фокусируемся на хард и софт скиллах для наилучшего результата We focus on hard and soft skills to get the best result
 5. Знаходимо сильного A-player, який пришвидшить розвиток компанії та відповідає її цінностям Находим сильного A-player, который отвечает ценностям компании и ускорит ее развитие We select a strong, A-player candidate who’s ready to start
 6. До 3 місяців залишаємось на зв'язку з кандидатом для швидкої та комфортної адаптації у колективі Поддерживаем связь с кандидатом до 3-х месяцев для комфортной адаптации в коллективе We stay in touch for up to 3 months with the candidate to monitor their adaptation to the team
 7. Гарантуємо заміну кандидата у разі провального перфомансу Гарантируем замену кандидата в случае провального перфоманса We guarantee the replacement of the candidate in case of low performance

Відгуки Отзывы Case studies

13 років досвіду в IT та Med-рекрутингу 13 лет опыта в IT и Med рекрутинге 13 years of experience in IT and healthcare recruiting

5 stars

Очень благодарны вам, что взялись за формирование команды и учли все наши пожелания и требования. И самое главное, спасибо, что не убежали)

Thank you very much for taking on the task of forming the team and considering all our wishes and requirements. And most importantly, thank you for going through with this difficult task to the end)

Дуже вдячні вам, що взялися за формування команди та врахували усі наші побажання та вимоги. І найголовніше, дякую, що не втекли)

5 stars

Обратился сюда по рекомендации. Полностью оправдали мои ожидания. Помогли успешно подобрать инициативных работников.

Также буду рекомендовать. Полностью доволен.

A friend of mine recommended that I reach out to Staff MedIT, and I’m delighted I did because they exceeded my expectations and found suitable and innovative candidates.

I have no hesitation in recommending Staff MedIT.

Звернувся сюди за рекомендацією. Цілком виправдали мої очікування. Допомогли успішно підібрати ініціативних працівників.

Також рекомендуватиму. Цілком задоволений.

5 stars

Попробовали самостоятельно закрыть вакансии. Как результат - бесполезная трата времени. Воспользовались услугами агентства и быстро и качественно закрыли вакансии в отделе маркетинга.

We’ve learned that finding employees is tough, especially when we do it independently. Most of the time, we waste resources on the wrong kind of people. Staff MedIT provided us with good service and closed our marketing department’s vacancy quickly and at a high quality.

Спробували самостійно закрити вакансію. Як результат - марна трата часу. Скористалися послугами агенції та швидко та якісно закрили вакансії у відділі маркетингу.

5 stars

Тот, кто ищет качество и не хочет тратить нервы на поиски сотрудников в команду — Staff MedIT идеальный выбор. Они помогли мне с рядом проблем, в т.ч. качественным подбором сотрудников. Отдельно спасибо за ту дружескую атмосферу, которую вы создали во время нашем совместной работы. Ребята, вы лучшие на рынке!

For those who prefer quality over quantity and don’t want to waste time, Staff MedIT is the best option. They helped me with numerous issues around recruiting new employees. Special thanks for the friendly approach to doing business! Happy to be working with you.

Той, хто шукає якість і не хоче витрачати нерви на пошуки співробітників у команду - Staff MedIT ідеальний вибір. Вони допомогли мені з низкою проблем, зокрема якісним підбором працівників. Окремо дякую за ту дружню атмосферу, яку ви створили під час нашої спільної роботи. Хлопці, ви найкращі на ринку!

5 stars

Ребята из Staff MedIT были первыми, которые настолько точно поняли наши бизнес потребности на данный момент. Четкое понимание процесса и то, что Staff MedIT постоянно были на связи, нахождение сотрудника за короткий период времени — идеально. Без преувеличения, это моя лучшая инвестиция.

Staff MedIT was the first agency that understood precisely what we needed to change in our business. They stayed in touch with us throughout the process and kept us up to date on potential candidates. They’re one of my best agency investments.

Команда Staff MedIT була першою, яка настільки точно зрозуміла наші бізнес потреби на даний момент. Чітке розуміння процесу та те, що Staff MedIT постійно були на зв'язку, знаходження співробітника за короткий період часу – ідеальне. Без перебільшення, це моя найкраща інвестиція.

5 stars

Изначально команда Staff MedIT предложила выборку из отменных специалистов за 1 неделю, что очень сильно порадовало, потому что мы постоянно нуждались в новых специалистах и тратили очень много времени и еще больше денег на их поиск. Здесь же цена равно качество. Мы рады, что однажды обратились к ним за помощью.

Firstly, Staff MedIT suggested a list of great candidates within a week! It was very convenient for us since we’re always looking for good team members. Working with Staff MedIT saves us a lot of time and money regarding recruitment.

Спочатку команда Staff MedIT запропонувала вибірку з відмінних фахівців за 1 тиждень, що дуже сильно втішило, тому що ми постійно потребували нових спеціалістів і витрачали дуже багато часу та ще більше грошей на їх пошук. Тут же ціна дорівнює якості. Ми раді, що одного разу звернулися до них за допомогою.

5 stars

Я удивлен энтузиазмом ребят из Staff MedIT, которые подобрали двух идеальных сотрудников в нашу компанию. Важным критерием при найме сотрудников было то, чтобы они соответствовали  ценностям бизнеса. Staff MedIT –  в нашем топе агентств на сегодняшний день.

I was impressed with Staff MedIT’s enthusiasm and that they found two ideal candidates for us. It was crucial that candidates fit our company’s culture. Staff MedIT is our go-to agency today.

Я здивований ентузіазмом команди із Staff MedIT, які підібрали двох ідеальних співробітників до нашої компанії. Важливим критерієм при наймі співробітників було те, щоб вони відповідали цінностям бізнесу. Staff MedIT – у нашому топі агентств на сьогоднішній день.

Процес підбору персоналу в Staff MedIT Процесс подбора персонала в Staff MedIT The Staff MedIT recruitment process

Інвестуйте час і гроші правильно в активних гравців на ринку Инвестируйте время и деньги правильно в активных игроков на рынке Invest time and money the right way

 1. Step 1

  Знайомство з вашою компанією за допомогою якісного інтерв'ю Знакомство с вашей компанией с помощью углублённого исследования Get to know your company through in-depth research

 2. Step 2

  Формування детального профілю посади необхідного працівника Формирование детального профиля должности нужного сотрудника Form a detailed Position Profile

 3. Step 3

  Пошук кандидата, який відповідає профілю посади Поиск кандидата, который соответствует профилю должности Search for a candidate that matches the Position Profile

 4. Step 4

  Проведення інтерв'ю з потенційними кандидатами та формування списку найкращих з наявних Проведение интервью с потенциальными кандидатами и формирование списка лучших из них Interview potential candidates and generate a list of the best

 5. Step 5

  Подання фінальних кандидатів на вибір та організація інтерв'ю між вами та кандидатом Представление финальных кандидатов на выбор и организация интервью между вами и кандидатом Present the list of solid candidates to you and organize candidate-client interviews

 6. Step 6

  Отримуємо фідбек від минулих роботодавців Получаем фидбек от прошлых работодателей Reach out to previous employers to fact-check background information

 7. Step 7

  Супроводжуємо кандидата у період 3-х місячної адаптації Сопровождаем кандидата в период 3-х месячной адаптации Remain in contact with the candidate through the 3-month adaptation period

 8. Step 8

  Проводимо онлайн опитування нових співробітників про мікроклімат у компанії та даємо вам фідбек, на що варто звернути увагу Проводим онлайн опрос новых сотрудников про микроклимат в компании и даем вам фидбек, на что стоит обратить внимание Survey the candidate after the 3-month adaptation period and provide you with feedback

Залишились питання? Остались вопросы? Still have questions?

Дозвольте нам заощадити ваш час та знайти ідеального кандидата Позвольте нам сэкономить ваше время и найти идеального кандидата Let us save your time and find the perfect candidate

Залишіть вашу заявку зараз, і ми зв'яжемося з вами
найближчим часом для пошуку найкращого співробітника!
Оставьте вашу заявку сейчас, и мы свяжемся с вами
в ближайшее время для поиска наилучшего сотрудника!
Leave your request now and we will contact you
soon to find the best employee!